Oktatás

A tanszék oktatási tevékenysége – megalakulása óta – az analitikai kémia igen széles területét fedi le, a kémiai analízis alapjaitól a legmodernebb szerkezetvizsgáló módszerekig. A folyamatosan növekvõ szakmai igényeknek megfelelõen a ma elõadott tárgyak tematikája követi a nemzetközi trendeket és integrálja különbözõ analitikai tudományos iskolák ismeretanyagát. A graduális képzésben a kvantitatív módszerek, az anyagszerkezeti vizsgálatok, az atom- és molekulaspektroszkópia, a mágneses és termikus módszerek, a felületanalitikai módszerek, az elválasztási, kromatográfiás módszerek, a mérõérzékelõk és a mûszerezés, az elektroanalitikai módszerek, a kemometria és a környezetvédelem analitikája ismeretköreit adják elõ a tanszék oktatói a vegyészmérnök-, a környezetmérnök-, az anyagmérnök-, az agrárkémikus-, a kémia- és a környezettan szakos tanár hallgatók számára. Az elõadások mellett kvantitatív térfogatos és mûszeres analitikai laboratóriumi gyakorlatok, anyagszerkezeti vizsgálati módszereket bemutató laboratóriumi gyakorlatok, az analitikus gondolkodásmódot elõsegítõ szemináriumok zajlanak. A tanszék irányítója az anyagszerkezeti vizsgálatok integrált tárgynak, amelyet társtanszékek segítségével oktat, ill. szervezõje az anyagvizsgálati módszerek szakirányú képzésnek. Az oktatási profil fontos részét képezi a szakmérnökképzés ill. a mérnöktovábbképzés, amelyek a mûszeres analízis, a környezetvédelem analitikája, az analitikai mérések minõségbiztosítása és adatfeldolgozása témakörökben zajlanak.