Magyary Zoltán Posztdoktori kutatási program bemutatása

Kutatási téma címe: Kétdimenziós folyadékkromatográfiás elválasztások  tervezése és kivitelezése komplex minták analízisére
Ösztöndíjas időszak kezdete: 2013.06.01.
Ösztöndíjas időszak hossza: 16 hónap

Kutatómunka célja: A kutatás célja kétdimenziós folyadékkromatográfiás módszerfejlesztések és rutin analitikai felhasználásuk támogatása, elősegítése alapvető elméleti és gyakorlati problémák vizsgálata és megoldása révén. A tervezett kutatás célja az alábbi logikusan összefüggő részekre bontható:
(1) proteinek adszorpciós izotermájának meghatározása új típusú állófázisokon,
(2) mintaelőkészítési módszer kidolgozása a két elválasztási lépés között off-line kétdimenziós elválasztás során a detektálási határ csökkentése céljából,
(3) multiprotikus ionok retenciós mechanizmusának, csökkent elválasztási hatékonyságának vizsgálata,
(4) kétdimenziós elválasztások robosztusságának meghatározása.