Kationok elválasztása anioncserélőn?

Meglepő, de lehetséges. A pozitív töltésű fémionok negatív töltésű kelátképőkkel (EDTA, DTPA, DCTA stb.) negatív töltésű komplexet képeznek. Például a Gd(III) és az öt negatív tölrésű dietilén-triamin-pentaecetsav (DTPA) komplex reakciója két negatív töltésű kelátot képez:

\mathrm{Gd}^{3+} + \mathrm{DTPA}^{5-} \rightleftharpoons \left[ \mathrm{GdDTPA} \right]^{2-}

A komplex eglehetősen stabil, így lehetőség nyílik egyéb anionokkal együtt ioncsere-kromatográfiás meghatározására (l. alábbi kromatogram).

Gd-DTPA-chrromatogram
1. klorid, 2. nitrát, 3. \mathrm{[GdDTPA]}^{2-}, 4. szulfát, 5. foszfát.